Το πτώμα ήταν νεκρό / A buddy already dead Trailer Short Film